בעזרת המחשבון יכולים הסטודנטים לראות כיצד יושפע גובה התשלום בכל חודש, משך ההלוואה או גובה ההלוואה. הם מחליטים מה לבדוק ומזינים את הנתונים הרלוונטיים.מאמר זה פונה לזוגות צעירים ולאלה המעונייני… Read More